login/logout

Archive for October, 2009

Posted by Mary G. Materu Msc

Baadhi ya vyakula vya asili hata majina ya Kiswahili hatuyajui, au niseme mimi siyajui.  Viazi vikuu ni baadhi ya vyakula ambavyo wengi wameacha kabisa kuvitumi, na pengine vijana wengi na watoto hawajaviona kabisa.  Kiazi kimojawapo, jamii ya viazi vikuu, ambacho mimi sijui jina lake la Kiswahili ni hiki kwenye picha hii:

Mamaya/Nduu/Vibere

Mkoani Kilimanjaro wapo wanaokiita “Nduu”. Na wengine hukiita “Mamaya”, yapo makabila Tanzania wanayoviita “Vibere”

Kiazi hiki huzaa viazi kwenye matawi yake ambayo hutambaa juu ya mti na pia huzaa viazi katika mizizi yake.  Vyote vina ladha nzuri.

(more…)

del.icio.us Digg Facebook Google Twitter Mail to a friend Thank you for sharing!
Posted by Mary G. Materu Msc

Nafaka zisizokobolewa (whole grains), aina mbali mbali za kunde na maharage (legumes) zimeonekana kuupa mwili afya bora na faida nyingi sana ikiwepo kuzuia baadhi ya saratani (cancer).  Tujizoeshe kula na tufurahie kula vyakula hivi.  Nafaka zisizokobolewa ni kama unga wa dona, mkate wa brauni (uliotengenezwa na ngano ambayo haikukobolewa sana), mchele wa brauni na ulezi, pia mtama (sorghum) au uwele ambao haukukobolewa. Jamii za mikunde zinahusisha maharage, kunde, mbaazi, njugu mawe, choroko, fiwi, dengu, njegee kavu nk.

(more…)

del.icio.us Digg Facebook Google Twitter Mail to a friend Thank you for sharing!
Posted by Mary G. Materu Msc

In general, whole fruits are nutritionally better than juices, while fresh juices are better than frozen juices.  And … Juices that have pulp are better than “pulp free”.  So, enjoy plenty of whole fruits everyday and a glass of that juice with “lots of pulp”

Jipende, ufunguo wa mtindo bora wa maisha upo mkononi mwako.

del.icio.us Digg Facebook Google Twitter Mail to a friend Thank you for sharing!

All Right Reserved, Copyright © 2009 - 2010 Jipende.com
Designed by Qualtek Ventures